Utbildning i spinn och hantering av onormala flyglägen

Du flyger sakta och det känns lugnt, plötsligt klipper vingen och det snurrar. Vad är detta? Spinn? Frågan är om du ens hinner fundera över om det är spinn när du inte vet hur det känns eller hur det ser ut inifrån cockpit.

I flygets barndom förstod man inte vad spinn var och av den anledningen hade de ofta dödlig utgång. Det fanns ingen kunskap om korrekt urgång och pilotens instinkt att dra åt sig spaken gjorde bara saken värre. På grund av detta fick spinn ett rykte om sig att vara en oförutsägbar fara som inte gick att häva och därför kunde ta en pilots liv när som helst.

Den första dokumenterade spinn som hävdes inträffade över Larkhill i England i augusti 1912. Löjtnant Wilfred Parke flög sin Avro-dubbeldäckare och råkade av misstag ut för spinn i trafikvarvet på 700 fots höjd. Parke försökte häva den genom att öka motorvarvet, dra i spaken och svänga med i spinnen utan effekt. Vittnen på marken såg flygplanet sjunka ca 200 meter och förberedde sig för att bevittna en krasch. I ett försök att minska centrifugalkraften som pressade Parke mot cockpitens högra sida så tryckte han fullt höger sidoroder och flygmaskinen planade ut på 2 meters höjd. Han steg, gick in i landningsvarvet en gång till och landade oskadd.

Tekniken för att häva en spinn är i stort sett densamma oavsett flygplanstyp och är enkel om den görs korrekt. Utbildning i spinn och hantering av onormala flyglägen innefattar

  • Flygning i överstegringsfart
  • Spinnträning
  • Urgång ur onormala lägen

Du är välkommen att gå kursen i Uppsala. Ring Kurre på 0706930929 så får du veta mer.